A | A | A

XHTML W TEORII

Definicja

XHTML (z ang. Extensible HyperText Markup Language) jest to rozszerzalny hipertekstowy język znaczników. Język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C. W odróżnieniu od HTML-a (który jest aplikacją SGML), dokumenty pisane w XHTML są zgodne z oficjalną specyfikacją XML (to znaczy, że dokumenty w XHTML są poprawnymi dokumentami XML) i dzięki temu można je łatwo generować z innych dokumentów XML. Polecenia tekstowe (znaczniki i atrybuty) pozwalają na realizację linków (odsyłaczy), wyświetlanie tekstu, grafiki i innych elementów.

Dlaczego XHTML?

XHTML jest aktualnie obowiązującym standardem kodowania stron WWW zalecanym przez W3C. W przypadku budowania stron WWW język XHTML należy traktować jako standard "HTML 5" (co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ prace nad rozwijaniem języka HTML zostały zakończone na wersji 4.01). XHTML jest także zgodny z XML, który staje się uniwersalnym standardem przetwarzania opisu środowiska WWW i dokumentów strukturalnie uporządkowanych informacji.

XHTML jest ściśle związany z kaskadowymi stylami - CSS1 i CSS2, a w niedalekiej przyszłości także CSS3. Obecnie nowe przeglądarki, takie jak Firefox czy Opera, praktycznie w pełni obsługują XHTML, lecz przeglądarka mająca ciągle największy udział w rynku – Internet Explorer – w ogóle nie obsługuje XHTML-owego typu zawartości. W praktyce zmusza to webmasterów do stosowania dla dokumentów XHTML starego HTML-owego typu zawartości – dzięki temu, że XHTML w wersji 1.0 "symuluje" HTML 4 (tzn. posiada praktycznie taki sam zestaw elementów i atrybutów), wyświetlanie XHTML jako HTML nie sprawia większych problemów w żadnej przeglądarce, o ile dokument nie wykorzystuje dodatkowych możliwości XHTML, których nie ma w HMTL (przedrostków nazw elementów, innych przestrzeni nazw, XML DOM).

Główne zalety XHTML

Supremacja XHTML nad standardowym HTML objawia się w:

 • Łatwym przejściu z XHTML do bardziej zaawansowanych technologii
 • Bardziej strukturalnym i logicznym kodzie
 • Zwiększonej kompatybilności z różnymi urządzeniami (przeglądarki, palm topy, telefony komórkowe itp.)
 • Zwiększonej dostępności

Podobieństwa między XHTML a HTML:

 • Dane są w formie tekstowej
 • Dane opisywane są znacznikami (tagami) np. <p>, <h1>, <img>
 • Znaczniki mogą posiadać atrybuty np. src="obraz.gif"
 • Atrybuty posiadają wartości (przykład jak wyżej)
 • Tagi rozpoczynają się znakiem '<'a kończą '>' np. <html>, <body>, <div>
 • Przykład zamknięcia znacznika (jeśli jest wymagany) </html>, </body>, </div>
 • Wartości atrybutów znajdują się w cudzysłowach, np. "obraz.gif"

Nowości w stosunku do HTML:

 • Znaczniki niepuste mają zawsze znacznik końcowy np. <p>Tekst paragrafu</p>
 • Znaczniki puste muszą być zawsze zakończone ' />' np. <br />, <hr />
 • Wszystkie atrybuty i tagi muszą być pisane małymi literami np. <img src="obraz.gif">
 • Atrybuty typu boolean (logiczne) muszą być uzupełniane o wartość np. noshade="noshade"
 • Wartości atrybutów muszą być zawarte w cudzysłowach pojedynczych ' ' lub podwójnych " " np. "obraz.gif"
 • Konieczność kodowania znaków specjalnych, jak £ - &pound;
 • Zamiast atrybuty 'name' stosuje się atrybut 'id'
 • Zlikwidowano znaczniki: <font> <basefont> <strike> <s> <u> <center> <menu> <dir> <isindex> <xmp> <plaintext> <listing> <applet>
 • Zlikwidowano atrybuty: accesskey, align (uwaga: można używać w <col>, <colgroup>, <tbody>, <td>, <tfoot>, <th>, <thead>, <tr>), alink, background, bgcolor, border (uwaga: można używać w <table>), clear, color, compact, face, height (uwaga: można używać w <iframe>, <img>, <object>), hspace, lang, language (należy używać type="text/javascript" w znaczniku <script>), link, name (zlikwidowano w <a> i <map>), size (uwaga: można używać w <input>, <select>), start, tabindex, target (zlikwidowano w <a>, <area> i <link>), text, type, value, version, vlink, vspace, width (uwaga: można używać w <colgroup>, <col>, <table>, <img>, <object>, <iframe>)

Wszystkie atrybuty wymienione wyżej należy zastąpić stylami chyba, że jest to zaznaczone w nawiasie. Pomimo, że tagi takie jak <b>, <i> znajdują się w specyfikacji XHTML to zaleca się stosowanie stylów. Przy znaczniku <img> należy używać atrybutu 'alt'. Skrypty i style wewnątrz dokumentu muszą znajdować się miedzy sekcją CDATA


Skocz do góry strony ↑