A | A | A

WEBDESIGN

Tworzenie stron internetowych nazywane jest również web designem. Słowo to zostało zapożyczone z języka angielskiego, web - oznacza sieć, Internet z dobrze znanego World Wide Web oraz design – projektowanie. Web design jest to proces formowania pomysłu, planowania, modelowania i realizacji głównego celu jakim jest przekazanie elektronicznej informacji, treści za pomocą Internetu. Cel ten jest realizowany za pomocą technologii (np. takich jak języki znacznikowe czy skryptowe) odpowiednich dla przetwarzania i wyświetlania przez przeglądarki internetowe lub inne sieciowe interfejsy graficzne.

Celem web designu jest zaprojektowanie i stworzenie serwisu internetowego. Serwis internetowy jest zbiorem elektronicznych plików umieszczonych na jednym lub kilku serwerach. Ma za zadanie prezentowanie pewnej treści (łącznie z elementami i interfejsami interaktywnymi) użytkownikowi końcowemu. Odbiór treści odbywa się dzięki pojedynczym stronom serwisu internetowego, które wyświetlane są na życzenie użytkownika. Zawartość strony, prezentowana użytkownikowi w postaci tekstu, formularzy oraz obrazów (bitmap – GIF, JPEG, PNG) dodawana jest do stron za pomocą znaczników języków takich jak HTML, XHTML czy XML. Wyświetlanie bardziej złożonych elementów takich jak grafiki wektorowe, animacje, strumienie dźwiękowe lub wideo najczęściej wymaga dodatkowych wtyczek (plug-in). Najpopularniejsze wtyczki to Flash, QuickTime oraz Java. Elementy tego typu zagnieżdżane są na stronach internetowych również za pomocą znaczników HTML lub XHTML.

Web design i technologie informacji są bardzo szybko rozwijającymi i zmieniającymi się dziedzinami dlatego też zaistniała potrzeba wprowadzenia standardów, które regulowałyby sposób pisania i przesyłania stron internetowych. W 1994 roku powstała organizacja W3C (World Wide Web Consortium) , która zajmuje się ustanawianiem takowych standardów. Publikowane przez W3C rekomendacje nie mają mocy prawnej nakazującej ich użycie, lecz wpływ samej organizacji nie pozwala się z nimi nie liczyć. Dlatego też twórcy przeglądarek internetowych wprowadzają ciągłe ulepszenia do swoich produktów tak aby oprogramowanie było zgodne z panującymi standardami. Obecnie wszystkie przeglądarki uznają języki XHTML i XML w połączeniu arkuszami kaskadowych styli CSS służących do pozycjonowania i manipulowania wyglądem elementów strony internetowej. Najnowsze rekomendacje mają na celu umożliwienie przeglądarkom dostarczania różnorodnych elementów interaktywnych w sposób dostępny dla każdego użytkownika końcowego bez konieczności instalowania wtyczek i dodatkowych aplikacji.


Skocz do góry strony ↑