A | A | A

WALIDACJA XHTML

Walidacja jest to proces weryfikowania poprawności składniowej dokumentu XHTML. Wyróżnia się sprawdzanie poprawności składniowej połączone z kontrolą zgodności z oficjalną specyfikacją XHTML, oraz sprawdzanie wyłącznie poprawności składniowej. W pierwszym przypadku stosowane są zazwyczaj serwisy sieciowe (tzw. parsery), w drugim na ogół specjalne programy, tzw. walidatory. Walidatory skanują dokument w poszukiwaniu błędów w kodzie oraz niezgodności ze specyfikacją; dodatkowo zwracają one uwagę na brakujące lub błędnie użyte znaczniki, nieprawidłowe ich zagnieżdżenia oraz błędne użycie stylów.

Sprawdź poprawność kodu serwisu html-css-ajax.com

Dlaczego walidacja jest potrzebna?

Pytanie to jest równoznaczne z innym: "Dlaczego mój kod powinien być poprawny?". Odpowiedzi jest kilka:

  • Jeżeli kod strony jest poprawny, znacznie wzrasta prawdopodobieństwo, że strona będzie się dobrze wyświetlać pod większością przeglądarek, dzięki czemu można zyskać liczniejsze grono odwiedzających.
  • Strona nie zawierająca błędów ładuje się znacznie szybciej, gdyż przeglądarka nie musi się "zastanawiać" jak ją właściwie zinterpretować oraz nie traci czasu na czytanie niepotrzebnych znaczników (np.: <strong></strong> bez jakiegokolwiek tekstu pomiędzy znacznikami).
  • Walidacja pozwala wychwycić błędy powstałe przy kopiowaniu fragmentów kodu z jednego pliku do drugiego (szczególnie dotyczy to miejsca 'wklejania' kodu skryptów lub powtórzonych deklaracji).
  • Lepiej dowiedzieć się o niedoskonałościach strony z raportu walidatora niż od użytkowników.
  • Dzięki procesowi walidacji możemy zyskać dodatkową wiedzę o języku XHTML oraz, w przypadku zmiany specyfikacji, dowiedzieć się jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji.

Skocz do góry strony ↑