A | A | A

SŁOWA KLUCZOWE

Silniki wyszukiwarek wykorzystują wprowadzone przez użytkownika słowo lub frazę do odzyskania odpowiednich dokumentów z bazy danych a następnie używają swoich algorytmów aby wyniki posortować i wyświetlić użytkownikowi. Odzyskiwanie dokumentów z bazy danych nie odbywa się jedynie poprzez dokładne dopasowanie wyszukiwanych słów. Silnik wyszukiwarki używając bazy wiedzy o języku może konstruować inteligentne zapytania. Dla przykładu gdy użytkownik wprowadzi do wyszukiwania tekst 'zastępca dyrektora' wyszukiwarka zwróci również rezultaty zawierające słowo 'wicedyrektor' jako dokumenty, które uzna za odpowiednie w przypadku takiego zapytania.

Wyznaczanie słów kluczowych jest krytycznym momentem procesu SEO. Bez odpowiedniej strategii dotyczącej słów i fraz wyszukiwań wszystkie wysiłki włożone w optymalizację strony mogą okazać się daremne. Proces wyboru słów kluczowych składa się z kilku etapów:

  • "Burza mózgów" – przewidywanie jakie słowa potencjalny użytkownik/klient wpisze w wyszukiwarce w celu odnalezienia informacji lub usług, które oferuje dany serwis (wliczając w to odmiany gramatyczne słów, synonimy a nawet błędy ortograficzne)
  • Ankiety wśród użytkowników – ankietowanie potencjalnych użytkowników z określonej wcześniej grupy docelowej może rozwinąć listę słów kluczowych. Może również dać ogólne informacje na temat popularności poszczególnych słów lub fraz
  • Analiza informacji z narzędzi do badania statystyk wyszukiwań – istnieją narzędzia online (takie jak Wordtracker czy Google Adwords Keyword Research), które oferują informacje na temat liczby użytkowników wyszukujących specyficzne słowo lub frazę. Odpowiednie użycie tych informacji pozwala na bardzo dokładne określenie panujących trendów i najczęściej wyszukiwanych fraz z dziedziny dotyczącej serwisu.
  • Wybór słów kluczowych – kolejnym krokiem jest stworzenie tablicy zawierającej słowa lub frazy kluczowe, które będą wartościowe dla danego serwisu. Dane te należy zestawić z takimi informacjami jak odpowiedniość każdego słowa, jak duży ruch może ono przynieść oraz jak łatwo będzie stronę dla danego słowa wypromować. Istnieją narzędzia, które pomagają ocenić "trudność" każdego wybranego słowa kluczowego (np. SEOmoz Keyword Difficulty Tool)
  • Badania i analizy wyników – etap ten następuje po zbudowaniu strony. Wymaga pewnej ilości czasu na zgromadzenie danych. Programy analityczne takie jak Indextools, ClickTrack czy opisany w dalszej części pracy Google Analytics potrafią zmierzyć ruch i aktywność serwisu a także określić najskuteczniejsze źródła tego ruchu łącznie z wykazem wyszukiwanych słów. Analiza danych może wykazać potrzebę zmian w wybranych wcześniej słowach kluczowych.

Zanim zaczniemy tworzyć naszą listę słów kluczowych warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób ten produkt lub usługa są wyszukiwane przez internatów. Każda segment Internatów wyszukuje produkty i usługi w nieco inny, właściwy dla siebie sposób.

Google Adwords Keyword Research Tool
Google Adwords Keyword Research Tool

Badanie poprawności słów kluczowych nie powinno ograniczać się tylko i wyłącznie do mierzenia ilości odwiedzin serwisu. Inteligentny proces analizy słów i fraz będzie brał pod uwagę również następujące aspekty:

  • Wskaźnik konwersji – procent użytkowników szukających danego słowa/frazy którzy wypełnili założony przez serwis cel (przeczytanie artykułu, wypełnienie ankiety, kliknięcie na reklamę lub w wypadku stron komercyjnych zakupienie produktu lub dokonanie transakcji)
  • Przewidywany ruch – jaka liczba użytkowników będzie wyszukiwała danego słowa/frazy
  • Wartość – średni zysk uzyskany z odwiedzin użytkownika w serwisie po wpisaniu danego słowa lub frazy – ma to znaczenie w przypadku strony transakcyjnych
  • Konkurencja – przybliżone określenie współzawodnictwa i poziomu trudności dla danego słowa kluczowego. Obliczana na podstawie liczby konkurencyjnych serwisów używających tego samego słowa kluczowego, pozycji tych konkurentów oraz ich siły finansowej

Po dokonaniu precyzyjnej analizy można dokonać wyboru najefektywniejszych słów kluczowych. Przy tworzeniu nowego serwisu zaleca się optymalizację każdej strony dla jednej, maksymalnie dwóch, fraz kluczowych. Mimo że optymalizacja dla większej ilości słów jest możliwa to lepsze efekty daje podział na strony zawierające sprecyzowane informacje na temat frazy wyszukiwania. Z czasem rozwoju serwisu, zwiększania ilości linków przychodzących i umacniania pozycji w Internecie optymalizacja dla większej ilości fraz jest łatwiej osiągalna.


Skocz do góry strony ↑