A | A | A

TESTY Z CZYTNIKAMI EKRANU

Aby oferować strony, które są przystępne dla jak najszerszej grupy odbiorców nie obejdzie się bez testów z czytnikami ekranu . Słuchanie strony zamiast jej oglądania jest doświadczeniem zabierającym poza bezpieczną i wygodną przestrzeń postrzegania wzrokowego. Pozwala widzącym użytkownikom sprawdzić stronę z całkiem innej perspektywy: z perspektywy osoby niewidomej. Niejednokrotnie odnaleźć można błędy, których dostrzeżenie wzrokiem byłoby trudne. Czytnik ekranu jest dobrym narzędziem do sprawdzania trafności i jakości tekstów zawartych w alt. Pomaga także zidentyfikować problem z kolejnością treści, kodem tabel, elementami formularzy oraz wieloma innymi aspektami dostępności. Zbyt wiele osób koncentruje się na użytkownikach niewidzących i wyłącza osoby z innymi typami niepełnosprawności (ruchowe, słuchowe, poznawcze, niedowidzenie, itd.), których potrzeby są równie istotne.

Mimo tego, że czytnik ekranu nie jest "przeglądarką" tak jak Firefox, Opera, Safari, Netscape oraz Internet Explorer to w większości przypadków czytnik korzysta z tych przeglądarek. Czytnik ekranu odczytuje treść strony internetowej w inny sposób niż czynią to widzący użytkownicy. Niewidomi użytkownicy przeglądają strony w całkowicie inny sposób, porównując do tego jak robią to widzący użytkownicy. Po pierwsze, czytnik ekranu wymaga od użytkownika znajomości serii skrótów klawiszowych. Widzący użytkownicy nawigują zwykle za pomocą myszki. Są także przyzwyczajeni do wygody skanowania strony wzrokiem praktycznie we wszystkich kierunkach na raz. Oba te przyzwyczajenia, osoba widząca, testując stronę z czytnikiem ekranu musi odłożyć na bok. Osoba widząca traktuje stronę jako zbiór bloków informacji zorganizowanych w układ wizualny.

Użytkownicy czytnika ekranu nie mogą zbadać całości strony tak szybko. Treść strony jest linearna i tekstowa. Użytkownicy Ci, nie myślą w kategoriach prawej czy lewej strony albo pozycji na stronie. Jest to dla nich nieistotne czy najważniejsze elementy treści są umiejscowione na środku, zaznaczone wyraźniejszymi kolorami i bardziej efektownym designem. Pozycjonowanie i elementy designu same w sobie nie pomagają ani nie zaburzają dostępności treści dla użytkowników czytników ekranu. Te informacje są dla nich zwyczajnie bezużyteczne. W bardziej nowoczesnych czytnikach ekranu można się dowiedzieć gdzie zaczyna się lista a gdzie kończy a nawet tego z ilu elementów się składa. Czytniki ekranu pozwalają użytkownikom nawigować w tabelkach z danymi komórka po komórce (zakładając, że są to dobrze napisane tabelki), informując użytkownika jaki jest nagłówek dla danej komórki. Użytkownik czytnika może także, między innymi, nawigować pomiędzy nagłówkami, otworzyć listę linków alfabetycznie ułożoną, używać klawisza tab w celu nawigacji zgodnie z kolejnością linków, oraz wyszukiwać na stronie odpowiednich słów kluczowych. Zatem, mimo że treść jest linearna, użytkownik czytnika ma sporo możliwości i różnych sposobów nawigacji w treści, a każdy z użytkowników ma swoje ulubione metody. Nie byłoby dobrze gdyby twórcy stron projektowali wyłącznie z myślą o jednym czytniku ekranu. Mogłoby się wtedy zdarzyć, że treść mogłaby być mniej przyjazna dla użytkowników innych czytników. Szczególnie w przypadku bardziej rozbudowanych stron z JavaScript, Flashem czy plikami PDF. Dobrze by było wówczas przetestować stronę w tak wielu narzędziach jak to możliwe, włączając w to szereg czytników ekranu. W przypadku stron prostszych, testy w jednym/dwóch czytnikach powinno wystarczyć.

Dwa najpopularniejsze czytniki ekranu w Stanach zjednoczonych to JAWS i Window Eyes. Należy przetestować serwis w co najmniej jednym z nich. Innym czytnikiem ekranu godnym wypróbowania jest Home Page Reader, chociaż jest on znacznie mniej popularny wśród niewidomych użytkowników czytników ekranu. Widzący użytkownicy uważają zwykle Home Page Readera za prostszy w obsłudze niż JAWS albo Window Eyes. Wszystkie trzy mają podobne możliwości jeśli chodzi o przeględanie stron, więc można z nimi pracować. Powinno testować się strony z różnymi ludźmi z różnymi umiejętnościami. Nie dobrze jest opierać się na opinii jednej osoby. Jednym ze sposobów włączenia osób niewidomych do testów jest poradzenie się ich na liście dyskusyjnej WebAIM albo innych forach.

Testowanie z użyciem czytników ekranu jest bardzo ważne. Wystarczy odpowiedź na pytanie: jak ważne jest dla przeciętnego użytkownika korzystanie z Internetu? Prawdziwą niewygodą byłaby niemożność korzystania z wszelkich informacji dostępnych w Internecie. Dla użytkowników czytników ekranu tego rodzaju niewygoda jest codziennością.


Skocz do góry strony ↑