A | A | A

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Oprawa graficzna strony, mimo że może być sztuką nie powinna być tylko i wyłącznie sztuką dla sztuki. Ma ona służyć nadaniu odpowiedniego charakteru serwisowi internetowemu oraz przyciągać uwagę użytkownika w najważniejsze miejsca strony. Aby to osiągnąć należy wziąć pod uwagę wiele aspektów.

Użycie czcionek i formatowania tekstu (rozmiar, styl, kolor) powinno ograniczyć się do minimum gdyż nazbyt sformatowany tekst odwraca uwagę od znaczenia słów, które przedstawia. Tekst musi pozostać czytelny – duży kontrast między kolorem czcionki a tłem na to pozwoli.

Najważniejsze elementy strony powinny być dostępne w pierwszym widocznym fragmencie strony bez konieczności przewijania (z ang. scrollowania) w dół strony. W miarę możliwości należy pozwolić na dostosowanie się rozmiaru strony do wielkości okna przeglądarki.

Projektowane oparte na siatce (z ang. grid system)

System siatkowy to inaczej szkielet na którym bazuje się projekt strony. Przed rozpoczęciem tworzenia grafiki nanosimy na obszar roboczy siatkę, do której będą dolegać poszczególne elementy strony. Siatka wyznacza szerokość strony a także indywidualnych elementów. Dzięki takiemu podejściu łatwiej jest osiągnąć dobrą kompozycję. Ludzie lepiej rozumieją rzeczy zorganizowane a także (czasami podświadomie) uważają je za bardziej estetyczne. Dzięki zestawieniu zawartości strony w kolumny, wiersze i bloki użytkownik wie w jakiej kolejności należy postrzegać treść.

Systemy oparte na siatkach nie są tylko lepsze pod względem funkcjonalnym, mogą być też piękne – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Siatka może być stworzona w oparciu o 'Złoty Podział' – proporcję łączoną z estetycznym pięknem od wieków, a jeśli coś uznawane jest za piękne wtedy jest też bardziej użyteczne – a przecież o to głównie chodzi podczas projektowania witryn internetowych.

Złoty podział

Złoty podział, podział harmoniczny , boska proporcja (z łac. sectio aurea) - podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej (stosunek ten nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ - czyt. "fi"). Innymi słowy: długość dłuższej części ma być średnią geometryczną długości krótszej części i całego odcinka. Budując siatkę w oparciu o tą regułę (mimo że proporcja 1:1.618 wydaje się nieracjonalna) możemy stworzyć projekt o harmonijnej kompozycji.


Skocz do góry strony ↑