A | A | A

METODY OPTYMALIZACJI STRON

Podczas budowania serwisu należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, które ułatwią silnikom wyszukiwarek jego zindeksowanie i dadzą szansę na lepszą pozycję w rankingach.

Dostępność strony

Strona dostępna dla wyszukiwarek to taka, która jest w stanie pomyślnie dostarczyć zawartość za każdym razem gdy jest to wymagane. Funkcjonalność stron, poprawność budowy HTML, ciągłość działania serwera na którym serwis jest umieszczony – wszystkie te czynniki składają się na dostępność. Większość spotykanych błędów wpada w jedną z następujących kategorii:

 • Niepoprawne linki – jeśli hipertekstowy link jest niepoprawny (tzn. nie prowadzi do właściwej strony) zawartość tej strony nie zostanie odnaleziona i zindeksowana przez boty wyszukiwarek. Niektórzy twierdzą również, że strony zawierające błędne linki mają celowo obniżany ranking.
 • Walidacja kodu HTML i CSS – aby strony zostały zindeksowane muszą wypełnić minimalne wymagania co do funkcjonalności i wyświetlania zawartości. Pełna walidacja strony do tych wymagań nie należy, natomiast jest bardzo wskazana i prawdopodobnie wspieranie wytycznych nałożonych przez W3C podnosi ranking serwisu w wyszukiwarkach.
 • Poprawne działanie formularzy i zagnieżdżonych aplikacji – elementy takie jak pola tekstowe, rozwijane menu czy skrypty mogą blokować botom dostęp do treści. Dlatego wszystkie strony, które chcemy dodać do indeksu muszą działać poprawnie. Dodatkowo niedziałająca strona, formularz czy skrypt mogą zniechęcić użytkownika do pozostania na stronie.
 • Rozmiar dokumentów – strony o rozmiarze większym niż 150kb nie zostaną w pełni zindeksowane. Ma to na celu ograniczenie rozmiaru indeksu, zmniejszenie przeciążeń łącz i serwerów. Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły, jeśli wyszukiwarka uzna, że dany dokument jest ogromnie ważny. Mniejsze rozmiary plików oznaczają również szybsze czasy ładowania się strony w przeglądarce co jest zdecydowanym atutem z punktu widzenia użytkownika.
 • Przestoje i szybkość serwera – brak wydajności i awaryjne działanie serwera, na którym umieszczony jest serwis mogą mieć niekorzystny wpływ na jego ranking. Inwestycja w dobrej jakości, sprawdzony i szybki hosting na pewno się zwróci.

URL, tytuł i znaczniki Meta

Adres strony, jej tytuł oraz informacje zawarte w znacznikach Meta określają stronę WWW zarówno użytkownikowi jak i wyszukiwarce. Informacje te powinny być adekwatne i dokładne aby serwis otrzymał wysoki ranking.

Adres URL strony internetowej powinien być najbardziej opisowy i zwięzły jak to tylko możliwe. Jeśli dla przykładu dany serwis ma kilka poziomów organizacji plików i nawigacji adres strony powinien odzwierciedlać tą strukturę. Adresy URL indywidualnych stron powinny być wystarczająco opisowe aby użytkownik mógł rozpoznać czego oczekiwać na stronie ale niezbyt długie, gdyż pewne sytuacje mogą wymagać ich manualnego wpisania w pasku adresu przeglądarki. Gdy mamy do czynienia z dynamicznie tworzonymi adresami URL ważne jest aby nie używać zbyt wielu parametrów, najlepiej ograniczając je do maksymalnie dwóch.

Tytuł strony nie ma dużego wpływu na ranking strony w wyszukiwarce ale odpowiednie jego sformułowanie może przynieść wiele korzyści. Większość wyszukiwarek używa tytułu dokumentu przy wyświetlaniu listy rezultatów. Jest to jednocześnie link prowadzący do strony. Dlatego tytuł powinien zawierać słowa kluczowe i zachęcać użytkownika do odwiedzenia strony. Wyszukiwarki internetowe po zindeksowaniu stron serwisu WWW mogą uznać, że najodpowiedniejszym rezultatem dla pewnego zapytania nie będzie strona główna a jedna z dalszych stron i wyświetli link bezpośrednio do tej strony. Dlatego każda indywidualna strona serwisu powinna mieć inny, charakterystyczny tytuł dokładnie opisujący zawartość tejże strony.

Znaczniki Meta

Informacje zawarte w znacznikach meta (z ang. meta tags) były kiedyś najważniejszym elementem z punktu widzenia SEO. Jednak znaczniki te były zbyt narażone na możliwość spamowania dlatego teraz, przy rozwoju nowych algorytmów wyszukiwania, nie mają one praktycznie żadnego znaczenia dla rankingu. Jeden znacznik meta, mianowicie „meta description” ma podobną rolę co tytuł strony. Wprawdzie nie jest on widoczny nigdzie na stronie, to większość wyszukiwarek używa treści tego znacznika jako opisu strony wyświetlonej w ramach rezultatów wyszukiwania.

Przykładowa strona rezultatów wyszukiwania silnika Google
Przykładowa strona rezultatów wyszukiwania silnika Google

Tekst przyjazny dla wyszukiwarek

Aby tekst mógł zostać „przeczytany” przez boty lub pająki wyszukiwarek musi być dla nich dostępny. Nie jest to trudne do osiągnięcia ale wielu projektantów czy programistów o tym zapomina. Należy pamiętać, że dla wyszukiwarek nie będzie dostępny tekst, który jest:

 • Zagnieżdżony wewnątrz aplikacji Java lub Adobe Flash
 • Umieszczony wewnątrz pliku graficznego jak .jpg, .gif czy .png
 • Dostępny tylko za pomocą przycisku formularza lub innej akcji wymagającej interakcji z użytkownikiem

Podstawowe zasady optymalizacji tekstu dla wyszukiwarek:

 • Główne słowo lub fraza kluczowa powinna być wyraźnie wyświetlona i zaakcentowana na stronie
 • Treść strony powinna być na temat i wysokiej jakości
 • Treść powinna być umieszczona wewnątrz jednego bloku – używanie tabel jako struktury strony może być tutaj główną przeszkodą, dlatego silnie zalecane jest używanie poprawnego HTML oraz styli CSS.

Mapa stron serwisu

Mapa serwisu może być bardzo przyjaznym narzędziem w optymalizacji stron pod względem wyszukiwarek. Na stronie głównej oraz wszystkich stronach o wysokiej hierarchii powinien znajdować się link do mapy serwisu (z ang. sitemap). Mapa serwisu jest listą wszystkich stron należących do serwisu oraz linków do nich. Dzięki temu, żadna ze stron nie będzie w hierarchii dalej niż dwa kliknięcia. A to z kolei prawie gwarantuje poprawne zindeksowanie wszystkich stron serwisu.


Skocz do góry strony ↑