A | A | A

JAVASCRIPT W XHTML

Kod źródłowy może być zagnieżdżony wewnątrz dokumentu XHTML lecz musi być zamieszczony pomiędzy znacznikami <script> i </script>. Znaczniki takie można umieszczać w dowolnym miejscu dokumentu, ale dobrą praktyką jest osadzanie kodu na początku strony, w sekcji <head>, która przez przeglądarkę jest wczytywana jako pierwsza. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, kiedy użytkownik aktywuje element strony powiązany z kodem, który jeszcze nie został załadowany. Oczywiście można w obrębie strony używać znaczników <script> wielokrotnie – na przykład w nagłówku i sekcji <body>. Znacznik <script> ma atrybut type – nadając mu odpowiednią właściwość, definiowany jest język, w którym napisany będzie kod. W wypadku JavaScriptu wartością atrybutu będzie oczywiście: "text/javascript".

Przykładowy kod XHTML strony używającej JavaScript
Przykładowy kod XHTML strony używającej JavaScript

Inną bardzo dobrą i ułatwiającą pracę programisty praktyką jest wielokrotne wykorzystywanie napisanego wcześniej kodu. Aby uniknąć każdorazowego przeszukiwania dokumentów, otwierania, kopiowania i wklejania, kod źródłowy skryptu można umieścić w osobnym pliku. Będzie to plik tekstowy o rozszerzeniu .js, zawierający kod pisany już bezpośrednio, bez użycia znaczników <script>. O tym, że kod źródłowy jest w pliku zewnętrznym, przeglądarka informowana jest za pomocą atrybutu src. Podobnie jak w przypadku zewnętrznych plików z arkuszami styli CSS rozwiązanie to ułatwia późniejsze zmiany w kodzie a także nie wymaga ingerencji w pliki XHTML.

Odnośnik do zewnętrznego pliku zawierającego kod JavaScript
Odnośnik do zewnętrznego pliku zawierającego kod JavaScript

Skocz do góry strony ↑