A | A | A

INFORMACJE PRAWNE

Kurs ten jest częścią Pracy Dyplomowej i zawiera jej fragmenty. Treść serwisu jest chroniona prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych, artykuł 15a. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione. Niedotrzymanie warunków, stanowi złamanie praw autorskich. Czyniąc to, narażasz się na konsekwencje: od interwencji u administratora serwera (co może poskutkować usunięciem serwisu z sieci) do podjęcia kroków prawnych włącznie!

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dostępna jest na stronach Wikipedii.


Skocz do góry strony ↑