A | A | A

HISTORIA STRON INTERNETOWYCH

Tim Berners-Lee opublikował pierwszą stronę internetową w sierpniu 1991 roku. Jako pierwszy połączył on komunikację internetową (która była używana przez dziesiątki lat np. do komunikacji email) z hipertekstem (który również istniał już od dłuższego czasu ale jego wykorzystanie ograniczało się do przeglądania informacji na pojedynczym komputerze). Hipertekst to organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji, oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika. Strony internetowe pisane są w języku znaczników nazywanym HTML (Hyper Text Markup Language). Wczesne wersje tego języka były bardzo ograniczone i nadawały stronom internetowym jedynie podstawową strukturę w postaci nagłówków i paragrafów a także możliwość używania odnośników (linków). Mimo tych ograniczeń była to zupełnie nowa, inna niż wszystkie ówczesne forma komunikacji – użytkownicy w bardzo łatwy sposób mogli poruszać się między różnymi stronami podążającą za linkami i ‘przeskakując’ ze strony na stronę.

W miarę rozwoju Internetu język znaczników był systematycznie ulepszany aby zapewnić większą złożoność i elastyczność. Pozwalał na dodawanie do stron różnego rodzaju obiektów takich jak obrazy czy tabele. Elementy takie jak tabele, które początkowo miały na celu wyświetlanie i organizacje danych tabularycznych zaczęto wykorzystywać jako niewidzialne nośniki struktury i wyglądu strony. Wraz z rozwojem kaskadowych styli CSS układy stron oparte na tabelach zaczęto uważać się za przestarzałe. Technologie umożliwiające integrację stron internetowych z bazami danych a także pojawienie się standardów W3C zapoczątkowały dalsze zmiany i ulepszenia w sposobie tworzenia stron. Wraz z postępem czasu serwisy internetowe zmieniają się wewnątrz (skrypty, języki programowania) oraz na zewnątrz (wygląd, projektowanie) – wszystko możliwe dzięki oprogramowaniu i nowym mediom.


Skocz do góry strony ↑