A | A | A

GRUPA DOCELOWA I ZAWARTOŚĆ

Określenie grupy docelowej jest kolejnym ważnym krokiem planowania. Grupa docelowa to ludzie, którzy będą stanowić duży procent użytkowników strony. Są to użytkownicy do których chcemy dotrzeć za pomocą serwisu internetowego. I tak na przykład dla firmy produkującej obuwie dla dzieci grupą docelową będą matki (a więc kobiety w wieku od 20 do 35 lat) i prawdopodobnie użytkownicy w tym przedziale wiekowym i płci będą stanowili około 80% wszystkich odwiedzających. W przypadku strony zespołu muzycznego typu ‘boysband’ grupę docelową będą stanowiły w 90% nastolatki w przedziale wiekowym 13-20 lat.

Użytkownicy z grupy docelowej będą odwiedzali serwis z określonego powodu i szukając specyficznych informacji – kluczowe jest aby znać ten powód i odpowiednio przygotować treść serwisu. Zrozumienie czego oczekują użytkownicy pozwoli na dokładne określenie grupy docelowej. Ale to nie wszystko. Dobrze jest poznać lub przewidzieć:

  • Preferencje grupy docelowej co do samej informacji jak i jej formy przekazu
  • Specyfikacji sprzętu z którego użytkownicy z grupy docelowej korzystają
  • Jaka jest ich znajomość technologii i aplikacji internetowych

Biorąc pod uwagę wszystkie charakterystyki grupy docelowej będzie można stworzyć efektywny serwis dostarczający użytkownikom pożądanych informacji.

Kolejnym etapem planowania jest sprecyzowanie potrzeb pod względem treści serwisu. Proces zbierania dostępnych informacji oraz elementów graficznych powinien przebiegać z myślą o grupie docelowych użytkowników. Wszelkie informacje niepotrzebne dla typowego użytkownika powinny zostać usunięte. W tym przypadku jakość dostarczanych informacji jest pierwszoplanowa i zdecydowanie "więcej" nie znaczy "lepiej". Kolejnym krokiem jest organizacja zawartości serwisu w kategorie i pod-kategorie w przypadku większej ilości informacji. Każdy z tych bloków informacji powinien stanowić osobny odnośnik na stronie i być opatrzony opisowym tytułem, który umożliwi użytkownikowi szybkie odnalezienie informacji, których w danym momencie poszukuje.


Skocz do góry strony ↑