A | A | A

DOM (Document Object Model)

Obiektowy model dokumentu (Document Object Model, DOM) to sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i XHTML w postaci modelu zorientowanego obiektowo. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania. Standard W3C DOM definiuje zespół klas i interfejsów, pozwalających na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, usuwanie i modyfikację tzw. węzłów (z ang. nodes).

Pierwotnie nie istniał standardowy model DOM. Twórcy najpopularniejszych przeglądarek internetowych (Netscape i Microsoft) tworzyli własne niezgodne ze sobą modele o interfejsie programistycznym opartym na kolekcjach odpowiednio: document.layers[] i document.all[]. Organizacja W3C przygotowała ujednolicony standard obiektowego modelu dokumentu, wewnętrznie podobny do wersji Microsoftu, choć o innym interfejsie programistycznym - dostęp do elementów dokumentu możliwy jest tu poprzez wywołanie odpowiedniej metody - np. document.getElementById(). Standard W3C definiuje interfejsy DOM tylko dla języków JavaScript i Java.

Podczas gdy kod XHTML jest ładowany do przeglądarki aplikacja ta zamienia ciąg znaków na stronę internetową. Aby tego dokonać przeglądarka decyduje które elementy przedstawić w postaci paragrafów, które w postaci nagłówków itd. Aby umożliwić szybsze wykonywanie skryptów JavaScript przeglądarka przechowuje informacje na temat interpretacji kodu XHTML w elementach obiektowych. Obiekty te właśnie tworzą obiektowy model dokumentu .

Przykładowy kod XHTML i odpowiadająca mu struktura DOM
Przykładowy kod XHTML i odpowiadająca mu struktura DOM

Skocz do góry strony ↑