A | A | A

CEL SERWISU

Niezbędnym jest aby zdefiniować główne zadania serwisu WWW już na początkowym etapie jego budowy. Zazwyczaj jest to pierwszy element procesu planowania. Określanie działania strony powinno koncentrować się na wskazaniu co właściciel strony chce przez nią osiągnąć jak również co serwis może zaoferować użytkownikowi. Wyraźne sprecyzowanie celów pomoże w późniejszym określeniu grupy docelowej a także przygotowaniu odpowiedniej zawartości strony. Wyznaczenie planów krótko jak i długoterminowych poskutkuje w łatwiejszym rozwoju w przyszłości kiedy dojdzie do ewentualnych modyfikacji i udoskonaleń. Poza wyznaczeniem celi ważne jest też kontrolowanie postępów aby być w stanie określić czy projekt rozwija się prawidłowo i czy odniósł sukces.

Przed decyzją, w jaki sposób korzystać ze strony www, należy jasno sprecyzować, co chcemy osiągnąć za pomocą witryny. Może brzmi to banalnie, jednak to decydujący krok. Weryfikuj realizację wyznaczonych zadań. Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest brak weryfikacji wykonania celów. Dlatego też ostrożnie sprawdzaj, w jaki sposób i czy w ogóle wyznaczone zadania są realizowane.

Monitoruj skuteczność. Wyeliminowałeś już błąd związany z weryfikacją, jednak analiza stron internetowych może nadal przysporzyć Ci problemów. Musisz używać również alternatywnych narzędzi do weryfikowania swoich danych.


Skocz do góry strony ↑